Dej pozor na svá přání, mohla by se vyplnit.

  

 Obrázky - Ženy: 6

   Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát.

       Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. 

      Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.  

    Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. 

Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme nic dělat. Příliš málo se snažíme ovlivňovat to, co je v našich silách….naše postoje.

     

     Vnější krása je o to cennější, oč více skrývá vnitřní krásy.

                                                     “ William Shakespeare"
 

     KrÁsA ŽeNy 

    

    Malý chlapec se ptal: "Maminko, proč pláčeš?" 

     "Protože jsem žena," odpověděla mu. "Nerozumím," ? pověděl jí syn. 

Jeho máma ho jen objala se slovy: "A nikdy ani neporozumíš." 

Chlapec se tedy šel zeptat svého otce: "Tatínku, pověz mi , proč maminka pláče?" 

"Všechny ženy pláčou bez důvodu" , to bylo jediné, co mu uměl otec odpovědět. 


     Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále nerozuměl tomu, proč ženy pláčou.
Odvolal se s otázkou k Bohu a zeptal se:
"Bože, proč se ženy tak snadno rozpláčou ?"
     
Bůh odpověděl:  

    "Když jsem tvořil ženu, chtěl jsem, aby byla výjimečná.
Udělal jsem jí plece dost silné, aby unesla váhu světa,
ale natolik jemné, aby poskytovala pohodlí.
    Dal jsem jí vnitřní sílu, aby vydržela porod a odmítnutí,
které jednou od svých dětí okusí.
    Dal jsem jí tvrdost, která jí pomůže pokračovat, i když
se všichni ostatní vzdávají a starat se o svoji rodinu navzdory
chorobám a únavě, aniž by si stěžovala.
    Dal jsem jí cit, milovat svoje děti za všech okolností, dokonce i tehdy,
když ji hluboce raní.
    Dal jsem jí sílu přijmout svého manžela navzdory jeho chybám.
     
Zformoval jsem ji z mužova žebra, aby chránila jeho srdce a dal jsem jí moudrost,
aby věděla, že i dobrý manžel může někdy zranit svoji ženu.
Stává se to, když zkouší její sílu a rozhodnost stát vedle něho bez výhrad.
    
A nakonec jsem jí dal slzu, kterou uroní a která je výlučně její, 
aby ji použila kdykoliv je to zapotřebí. . ."    Krása ženy není v šatech, které nosí,  ani v postavě kterou má, a není ani ve způsobu, 
kterým si češe vlasy.
    Krása ženy vyniká v jejích očích, protože ony jsou bránou k jejímu srdci,
a místu, kde sídlí láska... :)

 

  

 

      Krása ženy je odrazem její duše

   

    Většinou jsme zvyklí vnímat americké filmové hvězdy jako trošku plytké bytosti, pro které se celý život točí kolem jejich filmové kariéry, peněz a samozřejmě atraktivního vzhledu. No, možná tento názor změníte (alespoň na chviličku) až si přečtete 10 tipů Audrey Hepburnová pro krásu:


 

 1. Abyste měla hezké rty, říkejte hezká slova

 2. Pro krásné oči hledejte v ostatních lidech to krásné

 3. Pro štíhlou postavu se rozdělte o své jídlo s hladovými

 4. Pro krásné vlasy nechte dětské prstíky, aby se vám v nich procházely alespoň jednou denně

 5. Pro duševní rovnováhu choďte s vědomím, že nikdy nejdete sama

 6. Lidé mnohem více než věci potřebují být ochraňováni, povzbuzováni, milováni a spaseni; nikdy nikoho nezraň

 7. Pamatuj, že když potřebuješ pomocnou dlaň, vždy ji najdeš na konci své ruky. Jak budeš stárnout, objevíš, že máš dvě ruce. Jednu, aby pomohla tobě, a druhou na pomoc ostatním.

 8. Krása ženy není v oblečení, které nosi, postavě, kterou má, ani v úpravě jejích vlasů. Krása ženy musí být vidět v jejích očích, protože to jsou dveře do srdce, do místa, kde sídlí láska.

 9. Krása ženy není v obličeji. Pravá krása ženy se odráží v její duši. Je to ta péče, kterou dává, vášeň, kterou ukazuje

   

10.  Krása ženy roste s léty

 

    TaJeMsTvÍ  KrÁsY  žEnY  fjkvgf

...............................................................................................        
   Úryvek z knihy Michala Burdy Žena = láska: /

    "Mám potřebu Ti sdělit, jaká jsi Ty, ženo, z hlediska Vesmíru. Tvé jemnohmotné ženství rozeznívá mé Já tak, že vyslovení toho, co Tebou prociťuji, jak Tě vnímám Tady a Teď, a jistě podobně i spoustu jiných "mužských", kteří Ti to neřeknou, mě zbaví vnitřního napětí. Není v tom rozum, ale to, jak mi bylo dáno procítit Tvoje ženství.

     I pro Tebe toto narušení logické cesty poznání nemusí být na škodu. Možná, že si snadněji uvědomíš svou hodnotu i poslání, aby sis sama sebe víc vážila a měla se ráda. Pak budeš moci s větší jistotou hledat a stavět svou cestu poznání a rychleji se zbavíš toho negativního, co brání uplatnění krásného a silného, co tvoří Tvou bytost.

    Jak poznáš, všechno co tvoří Vesmír, je energie - záření. Představ si, že pro nás existuje v neskutečné vzdálenosti záření nesmírné intenzity, nepoznatelné frekvence, naplněné nejkrásnější, nejkouzelnější životodárnou energií, kterou my, lidé, nazýváme Láska. Toto záření sestupuje dolů, ochlazuje se a zpomaluje, až nakonec ve své jemnohmotnosti prolne tělo člověka. Jelikož je jemnohmotné a v oblasti duchovna může existovat vedle sebe jen stejnorodé, nemůže toto záření existovat v hrubohmotném těle. Jako mezičlánek je vytvořeno tělo astrální, aby jemnohmotné záření ducha a hrubohmotné záření těla mohlo vedle sebe existovat a vzájemně působit.

    Proto, že záření duše Ženy je vysoce jemnohmotné proti záření muže a astrální tělo je modelem těla fyzického, proto jsi Ty, Ženo, nejkrásnější z nejkrásnějších. Jen se, muži, podívejte, jak je Žena krásná! Jakými ladnými křivkami je vytvořeno její tělo. Naslouchejte jejímu harmonickému hlasu, opájejte se hebkostí jejího doteku, nechte se okouzlovat ladností jejího pohybu. Ano, Ženo, jsi zázrak přírody. Nemohu jinak než stát v údivu před Tvou krásou. Každá jsi (a je vhodné, abyste si to každá uvědomila) svým způsobem krásná. Některé o tom pochybujete. Na to nemáte právo. Jste každá jedinečná bytost, každá jste jiná, ale každá jste krásná. Snad jen květinu k Vám mohu přirovnat.

 ----------------------------------------------------------------------------------

        Ty, Ženo, přece víš, že existuje mnoho druhů květin. A všechny jsou krásné. Jsou růže, ale jsou i petrklíče, sněženky, sedmikrásky, pomněnky. Kolik krásy najdeš na květu bodláku? Ty sama mnohdy nevnímáš svou různorodou jedinečnou krásu, hledáš na sobě chyby. Mohu Ti říct ze svých prožitků, že mě mnohdy upoutalo a vznítilo mou touhu právě to, co Ty jsi myslela, že není krásné. Byla to jen jiná krása. Ty přece nejsi pošetilá. Co bys řekla tomu, kdyby polní fialka byla nešťastná, že není růže? Nebo čapí nůsek by byl nešťastný, že má velký nos. Jak je dobře, že je tolik květin. Všechny jsou krásné. Jak je dobře, že je tolik různých žen. Všechny jsou krásné. Jak je dobře, že je tolik rozdílných mužů, hledajících krásu ženy.

        Neříkám to proto, abych Ti, Ženo, lichotil. Já přece nic od Tebe nechci. Jsem naplněn jen nic nežádající "vesmírnou Láskou". Bylo dáno Bohem, abych byl muž, a bylo dáno, abych citlivě vnímal Tvou krásu. Jen Tě prosím. Nebuď domýšlivá na svou krásu. A zvláště, když jsi mladá. Růže si určitě nemyslí, že je bůhvíco oproti sedmikrásce. Tvoje nekonečně různorodá krása Ti byla dána ve Stvoření. Není to Tvoje zásluha. Nepřeceňuj krásu svého hrubohmotného těla. Ber ji jako dar, který Ti byl dán a který Ti dává možnost dávat radost druhým. Je to Tvoje přirozená vlastnost. Nebuď na ni pyšná, ale raduj se z ní. A važ si jí. Nechť Tě vědomí Tvé výjimečnosti a krásy naplňuje klidem. Jestli to někdo nevidí a neoceňuje, jeho chyba. Ale věř, že se určitě najde ten, který bude právě okouzlen tím, co se Tobě nezdá hezké.

        Pečuj o sebe. Nezáleží na tom, zda si můžeš dopřát nákladnou kosmetiku, například Elen Betrix, Margaret Astor nebo Christian Dior. Pokud nemůžeš navštěvovat kosmetické salony, nezáviď a nelituj. Použij to, co použít můžeš. Pro Tebe je to to nejlepší. Věř mi. Tak je to dáno.

        A že krása není jen výsadou mládí, vím z vlastní zkušenosti. Když jsem se setkal s matkou prof. Grofa, bylo jí víc jak 80 let, a byl jsem okouzlen jejím půvabem.

Později poznáš (a budeme o tom ještě podrobně mluvit), že tvůrcem Tebe samé je Tvoje duše. Ona je primární silou, která Tě vytváří. Krása duše vytváří krásu těla. Jak je to jednoduché: kladnou energií Tvých myšlenek můžeš zlepšit svůj image. Naplníš-li svou mysl pozitivními a radostnými myšlenkami, Láskou ke každému a ke všemu, prostoupí tato životadárná energie Lásky každou částečku Tvé duše, každou buňku Tvého těla. Pak budeš zářivá, pak budeš opravdu krásná. Obklopena energií Lásky a všichni to poznají. Bez této životodárné energie Lásky je Tvoje sebevětší tělesná krása studená. Jen na Tobě záleží, zda budeš skutečně krásná a spokojená sama se sebou. A to platí pro sedmikrásku i pro růži.

       A platí to i obráceně. Jestliže naplníš svou mysl a své srdce negativní energií, smutkem, nenávistí, závistí, žárlivostí nebo čímkoliv, co není v souladu s vesmírnou nic nežádající Láskou, projeví se to na Tvém vzhledu a žádná kosmetická úprava Ti nepomůže. A projeví se to i na Tvém zdraví. Stav Tvé duše určuje Tvou krásu. Připomínám moudrost starých Římanů: "S nikým se nesrovnávej. Vždycky najdeš někoho, kdo je lepší nebo horší než Ty". Přijímej se taková, jaká jsi. A jdi svou cestou. Naplněnou nesobeckou Láskou v souladu s Vesmírem. A pak se budou dít zázraky. A nezapomeň Ty, Ženo, že jsi pro nás, muže, mimo jiné inspirací a motivací. Bez tohoto vlivu by lidstvo nebylo na stávající úrovni. Bez Tvé jemnohmotné krásy by pro nás, muže, celý svět zešedivěl. Jste naše radost i naše pýcha, i když Vám to málokdy dáme najevo.

 

 ------------------------------------------------------------------------------      

     A pokud jde o inspiraci?  Inspiruj nás k dobru. Pro Tebe, pro lidstvo i pro celou planetu. Nezapomeň, že jsi dcera planety Země. " Nenech jí ubližovat." 

 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------R. 20.2.2009

 

Kontakt

Radka

susi.susi@centrum.cz

ICQ: 359-209-854

Vyhledávání

 https://www.cestykesvetlu.cz/kosmoobrazy/index.html 

 

Moon-01-june.gif (24728 bytes)

    Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, stojící ve střídavém vztahu samo se sebou.
Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii universa, to znamená veškerou hmotu vesmíru, a tím tvoří samotný základ veškerého bytí. 
(Definice Boha podle kvantové fyziky)

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode