Dej pozor na svá přání, mohla by se vyplnit.

 

     Barvy jsou činy světla, činy a hoře.  ( Goethe ) 

  Pastelky      53 

O  barvách... ///////////////////////////////////////////////

Bílá
Tuto barvu mají rádi lidé otevření, upřímní  a nekompromisní,  kteří nic neodpustí sobě ani svému okolí.
Červená
Pokud dáváte přednost této barvě, býváte  často impulzivní,  dokonce až agresivní. Své názory prosazujete,  i když nemáte pravdu. Nejbližším  však dokážete projevit  i něžnost a srdečnost.
Černá
Vyznavači této barvy se vyznačují citlivostí  a tajnůstkařením.  Baví je i filozofovaní, dokážou šikovně  vycházet s lidmi, jsou to rození  diplomati.
Fialová
Vaše osobnost je originální, jste samostatný  člověk s  nezávislými názory a máte zřejmě umělecké sklony.  Na své okolí i na sebe máte  někdy přehnaně vysoké nároky.
Hnědá
Prozrazuje, že jde o člověka důvěřivé,  milé a klidné povahy.  Nechybí mu lidskost a silně vyvinutý  smysl pro spravedlnost, díky čemuž jej  můžete jen těžko  rozeznat a ocenit jeho kladné vlastnosti.
Modrá
Představuje opatrnost, rozvážnost, nečinnost  a lhostejnost -  takto by se stručně daly vyjádřit vaše vlastnosti..  Váš vnitřní svět a život je  komplikovaný, toužíte mít  všeho hodně, ale neděláte nic, aby jste toho dosáhli.
Oranžová
Zajímá vás svět i lidé okolo. Máte zvědavou  povahu,  novátorské schopnosti a ctižádostivost. Při uskutečňování  svých předsevzetí jste  tvrdohlaví.
Růžová
Prozrazuje sentimentalitu a jemnost. Romantické  city jsou pro  vás přímo charakteristické. Váš smysl pro  praktičnost života se přiklání k  okrášlování sebe sama  podle vlastních představ, což vám často způsobuje zklamání  a problémy.
Zelená
Představuje kreativitu, citlivost a ochotu pomáhat  jiným lidem  prostřednictvím pochopení. Rozdáváte lásku,  uzdravujete a motivujete je. Pozor  ale, aby jste se příliš  nevyčerpali.
Žlutá
Je nejsvětlejší z pestrých  barev, působí jasně,  povzbudivě, zahřívá a rozveseluje.  Je to symbol moudrosti, vysoké inteligence a  myšlení. Svým  pozitivním, magnetickým chvěním působí žlutá povzbudivě  na nervy a  ztělesňuje pocit svobodného, nezatíženého vývoje.  Podporuje chápavost, schopnost  kontaktu, zpracovávání zážitků  a dojmů a oživuje myšlení. Působí pozitivně na  paměť.
Zlatá
Dává pocit hojnosti, lesku a  nadbytku. Je to  barva správného, pravého středu, barva univerzální  lásky a nejvyšších hodnot a  zastupuje idealismus, velkorysost  a šlechetnost. Zlatá dělá cokoliv hodnotné,  drahocenné a  žádoucí. Zlatá transformuje poznání v pochopení, pomáhá  při  zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha na cestě  k univerzální  moudrosti.
Tyrkys
Barva sebeznázornění, podporující sebevědomí  a podněcující  fantazii a spontánnost. Je to barva přátelských  citů, sympatie a pospolitosti.  Tyrkys může potlačit nesmělost,  zdrženlivost a trému.
Šedá
Barva dokonalé neutrality, opatrnosti a ochoty  ke kompromisům. Je  schopná přizpůsobení, kombinovatelná  a diskrétní. Je to barva potlačování,  omezování, nejistoty  a strachu ze života. Šedá leží v husté mlze, loupí rozhled  a skrývá cíl.
psychologie barev

 

     fialová  -  neklidná, znepokojivá, melancholická, tajemná, osobitá, náročná
     světle
   fialová
 -  působí začarovaně, rozpolceně, slabošsky, je to barva magie, melancholie, opojení
     hnědá  -  střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova, tradice, zdrženlivosti
     šedá  -  netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokor
     bílá  -  neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty
     černá  -  barva vzdorného protestu, zlého tajemství, nicoty, smrti

     žlutá  -  povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně
     oranžová  -  je slavnostní, vyvolává pocit radosti, je spojena s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody
     světle
   zelená
 -  působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, rostlin
     tmavozelená  -  uklidňuje a chrání, ale také omezuje, je přátelská, dává pocit bezpečí a naděje
     tmavomodrá  -  klidná, vážná až skličující, barva dálek, hloubky, rozjímání a smutku
     světlemodrá  -  působí přivětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy
     červená  -  vzrušující, energická, prudká až náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky,hluku.
 Barvy x povaha

 

Flegmatik
Materialistický, realistický, rozumově založený a  málo  vznětlivý flegmatik bývá pomalý, lhostejný, zahálčivý,  usedlý. Aby  překročil svůj stín a byl aktivní, potřebuje  tento zelený typ povzbuzení živými  barvami s převahou žlutých  odstínů.
Tato barva je nejintenzivnější. Má silně  povzbuzující účinek, a vyvolává  optimistický pocit uvolnění,  souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně.Její  světlé  tóny rozšiřují prostor a činí jej pocitově teplejším, sytější  odstíny  však mohou na velké ploše vyvolávat neklid.
Teple  žlutá v obývacím pokoji působí na flegmatika lehce optimisticky,  rozveseluje ho, zahřívá, a proto mu dokáže  stoprocentně  zvednout náladu. Může  se kombinovat s bílou, která ji zjemňuje.

Cholerik
Tímto pojmem se označuje člověk dynamický,  energický,  ale také horkokrevný a vznětlivý. Takzvaný červený typ potřebuje  pro  kompenzaci své přirozené povahy interiér z větší části  laděný do modré barvy,  která je vyrovnávacím protipólem  červené.
Psychologové zjistili, že modrá je barvou  klidu, uspokojení, souladu.  Symbolizuje něhu, věrnost, důvěru,  oddanost a tradici. Modrá evokuje představu  moře i průzračného  nebe. Uklidňuje a osvěžuje. Dokáže snížit počet tepů a  stres.  Ve světle modrém pokoji máte pocit neomezené volnosti  a nekonečného prostoru, ve  kterém se dobře dýchá.
Pro  mimořádně vznětlivé typy je vhodné kombinovat modrou šedobílou.  Pokoj  potom působí, jako by se v něm zastavil čas, člověk  v něm pociťuje klid a  chlad.

Sangvinik
Do této kategorie patří lidé velmi činorodí,  veselí,  bezstarostní, ale také náladoví a nespolehliví. Označují  se jako žlutý  typ. Pro pocit klidu potřebují studené barvy,  které je zchladí a ukonejší.  Ideální barvou prostředí  je pro sangvinika zelená, která je vyrovnávacím  protipólem  žluté.
Zelená je barva naděje, klidu a rovnováhy.  Může být použita vedle teplých  i studených barev. Díky  širokému spektru odstínů dokáže naladit slavnostně  (smrkově  zelená) i přátelsky a mladistvě (jarní listí).
V  obývacím pokoji sangvinika je vhodné kombinovat například mořskou  zeleň  s chladnou červení nebo mořskou zeleň s šedobílou.  Na někoho může tento pokoj  působit až nepříjemně klidně  a studeně, pro jiného bude naopak balzámem na duši.

Melancholik
Uzavřený, přemítavý,  vážný, zdrženlivý,  depresivní člověk s pocitem únavy  až vyčerpanosti, kterého trápí věčné  pochybnosti o sobě  samém a který nevěří, že se mu ještě někdy něco může  podařit,  patří nejspíše mezi melancholiky. Jeho energie odpovídá  energii modré barvy. Pro  povzbuzení potřebuje dynamiku a energii  červené barvy, která jej vyburcuje k  činnosti, k odvaze projevit  názor a dát najevo city.
Červená je výrazem životní  síly, aktivity, potěšení z činnosti a také  barvou dobrého  kontaktu s okolím. Značí touhu po silných a hlubokých zážitcích,  po úspěchu. Je to dráždivá, povzbuzující barva, která  podporuje zvyšování tepu,  zrychluje dýchání i krevní tlak.  I při použití v omezené míře, například na  doplňcích,  zdůrazňuje teplou atmosféru pokoje. Velmi efektně působí interiér  s  ostrými přechody mezi červenou a krémové bílou. Volit  je možné i poklidnější  zařízení podle metody nazývané  tón v tónu, která kombinuje odstíny oranžově  rezavé s hnědou. 

Kontakt

Radka

susi.susi@centrum.cz

ICQ: 359-209-854

Vyhledávání

 https://www.cestykesvetlu.cz/kosmoobrazy/index.html 

 

Moon-01-june.gif (24728 bytes)

    Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, stojící ve střídavém vztahu samo se sebou.
Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii universa, to znamená veškerou hmotu vesmíru, a tím tvoří samotný základ veškerého bytí. 
(Definice Boha podle kvantové fyziky)

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode