Dej pozor na svá přání, mohla by se vyplnit.

O smyslu lidského života

 | M.Hrabica: Co nám tělo říká |

nejmenší bez textu k článkům 

vlastníme sáček plný pestrých korálků,které přestavují nedořešené situace a vztahy našich uplynulých životů.

Ze sáčku postupně navlékáme /za pomoci našeho duchovního vedení/ na pružnou nit nšeho budoucího osudu jeden koráek za druhým. jeden člověk po mnoho let snáší přehlížení a tvrdé jednání druhých.

  Asi obdobně kdysi dával,obdobně kdysi svíral své tehdejší nejbližší a dnes se má vyrovnat se svým dávným dluhem.
 

Vyrovnání značí pochopit nevhodnost jistého chování i myšlení a v životě, jejž mu někteří lidé moc ztěžují, nevytvářet svou nespokojeností a zlobou další korálky tmavých barev, jež by navlékal na niť v dalších letech či v některém příštím životě.
Někdo si navlékl před svým příchodem na tento svět na osudovou nit nedořešené partnerské vztahy. A ony s rostoucím věkem přicházejí do jeho života v období dospívání, během manželství, a jestliže dotyčnému učení se laskavosti a milosrdenství moc nejde, mohou se jeho problémy s jinými lidmi zvýraznit ve stáří. Je-li osudem napsáno:"Budeš mít velké problémy s partnery," a zároveň s ledvinami, vylučováním moči, pohlavními orgány a také s ušima, neznamená to, že se člověku nezdaří žádný vztah. Záleží na něm, zda a nakolik pochopí svůj problém.
Řeší-li vyvstávající nedorozumění rozumem, jehož rozhodnutí jsou neblaze poznamenaná egem, je-li neústupný a nevstřícný, pak jeho mnohé vztahy i manželství končí rozchodem či rozvodem. Vnese-li člověk, který se má v současnosti učit úctě k lidem a k vidění toho dobrého v nich, do rozladěného vztahu lásku, bude-li se dívat na druhé jejich očima, skrze jejich touhy i přání, pak svůj osudový úkol zvládl. Tmavý korálek se postupně rozzáří a místo smutku začne dávat teplo nejenom do jeho života. Rovněž dispozice k onemocnění ledvin a s nimi úzce souvisejících orgánů zmizí, neboť správné chování je léčí a dodává jim sílu.
Osud člověka vyjadřuje souhrn jeho životních úkolů. Pobyt na Zemi nám dává možnost změnit tmavé korálky za duhové kuličky. Je obtížné odolat rozličným hmotně vyjádřeným pokušením i správně reagovat na chování duševně různě vyvinutých jedinců.Ale dokážeš to, přijmeš-li za učitele Lásku, budeš-li mít pevnou vůli, srdce plné porozumění a kouzla odpuštění.
Konej tak, abys šťastný byl. Chápej a miluj druhé lidi tak, jak toužíš, aby oni chápali a milovali tebe.

Kontakt

Radka

susi.susi@centrum.cz

ICQ: 359-209-854

Vyhledávání

 https://www.cestykesvetlu.cz/kosmoobrazy/index.html 

 

Moon-01-june.gif (24728 bytes)

    Existuje sjednocené pole energií, naprosto vyvážené, stojící ve střídavém vztahu samo se sebou.
Pole čisté inteligence, které samo ze sebe zrozuje všechny síly a veškerou materii universa, to znamená veškerou hmotu vesmíru, a tím tvoří samotný základ veškerého bytí. 
(Definice Boha podle kvantové fyziky)

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode